Grupa Wsparcia piątki godz. 17:00 Centrum Kultury

Grodziskie Stowarzyszenie „13” w ramach swojego Programu działa na rzecz społeczności, jest otwarte na społeczeństwo grodziskie. Wspieramy , działamy, integrujemy, edukujemy, rozwijamy u każdego ukryty potencjał. Stwarzamy warunki do godnego spędzania czasu. Organizujemy wykłady związane z profilaktyką Zdrowia, spotkania z wykwalifikowanym Psychologiem, zajęcia Fitness, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe na Hali ul.Westfala 3a Grodzisk Maz.,w soboty lub w niedzielę w zależności od dostępności. Chcemy tak działać , żeby każdy kto do Nas przyjdzie czuł się ważny, zauważony i czuł się po prostu dobrze . Zapraszamy !! wydarzenia na stronie i na fb grodziskiego Stowarzyszenia „13”